Jesteś tutaj    /   Edukacja kulturalna kobiet w więzieniach 2013    Drukuj

Patroni Honorowi

kampanii czytania
 

 

Biblioteka Narodowa

 

Instytut Książki

 

Polski Komitet Olimpijski

 

 

Kampanię społeczną

„Cała Polska czyta dzieciom”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


„Program edukacji kulturalnej kobiet osadzonych w zakładzie karnym wraz ze swymi dziećmi"

Projekt ma na celu przygotowanie kobiet odbywających karę pozbawienia wolności, które przebywają w zakładzie karnym w towarzystwie swych małych dzieci do lat trzech, do lepszego funkcjonowania w roli matki oraz - po odbyciu kary – w roli członka społeczeństwa. W ramach projektu, Fundacja prowadzi szkolenia z zakresu potrzeb emocjonalnych dzieci i sposobów ich zaspokajania, budowania więzi, wpływu głośnego czytania dzieciom na ich rozwój, potrzeby i sposobów nauczania wartości. Matki dzięki warsztatom uczą się m.in. radzenia sobie z własnymi emocjami, dzięki czemu rośnie szansa, że w przyszłości będą potrafiły lepiej odnaleźć się w nieuniknionych trudnych sytuacjach i nie będą przejawiały zachowań patologiczne. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w zajęciach z zakresu dramy oraz w różnorodnych szkoleniach uczą się też aktywnej i świadomej partycypacji w kulturze, co ma na celu ułatwienie ich asymilacji w rodzinie i społeczeństwie oraz zapobieżenie wykluczeniu społecznemu po odbyciu kary.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Bre Banku.

 

Grantodawcy i Darczyńcy

 

 

Kalendarium kampanii
styczeń - sierpień 2019

Polecamy

Do czytania
od pierwszego dnia życia dziecka!

 

15 opowiadań o tym,
co w życiu najważniejsze

 

Polska premiera
bestselleru "Goodnigt Moon"

Premiera 15 maja - Przygody Detektywa Blomkvista

Patronaty


 

Ogólnopolski Cykl Pikników -  MyMamy.pl  
 

Film na podstawie książki 
A. Onichimowskiej „Dzień czekolady”

Premiera 31 maja!
 

Festiwal Twórczości dla Dzieci
w Pierwoszynie 

 

Fundacja Zaczytani.org

Polityka prywatności
Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt graficzny strony: Anita Głowińska; wykonanie: InforpolNET