Jesteś tutaj    /   Edukacja kulturalna w więzieniach    /   Edukacja kulturalna kobiet w więzieniach 2013    Drukuj

Patroni Honorowi
 

 

Biblioteka Narodowa

 

Instytut Książki

 

Polski Komitet Olimpijski

 

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

 


„Program edukacji kulturalnej kobiet osadzonych w zakładzie karnym wraz ze swymi dziećmi"

Projekt ma na celu przygotowanie kobiet odbywających karę pozbawienia wolności, które przebywają w zakładzie karnym w towarzystwie swych małych dzieci do lat trzech, do lepszego funkcjonowania w roli matki oraz - po odbyciu kary – w roli członka społeczeństwa. W ramach projektu, Fundacja prowadzi szkolenia z zakresu potrzeb emocjonalnych dzieci i sposobów ich zaspokajania, budowania więzi, wpływu głośnego czytania dzieciom na ich rozwój, potrzeby i sposobów nauczania wartości. Matki dzięki warsztatom uczą się m.in. radzenia sobie z własnymi emocjami, dzięki czemu rośnie szansa, że w przyszłości będą potrafiły lepiej odnaleźć się w nieuniknionych trudnych sytuacjach i nie będą przejawiały zachowań patologiczne. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w zajęciach z zakresu dramy oraz w różnorodnych szkoleniach uczą się też aktywnej i świadomej partycypacji w kulturze, co ma na celu ułatwienie ich asymilacji w rodzinie i społeczeństwie oraz zapobieżenie wykluczeniu społecznemu po odbyciu kary.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Bre Banku.

 

Grantodawcy i Darczyńcy

 

Polecamy

25% rabatu na książki:
"Wszystkie dzieci są zdolne"
"Cyfrowa demencja"
"Poza dobrem i złem"

25% rabatu
na „Wychowywanie chłopców"
S. Biddulpha

Książka Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej pt. "Wychowanie przez czytanie"

Patronaty

 

Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt graficzny strony: Anita Głowińska; wykonanie: InforpolNET