Jesteś tutaj    /   Kampania czytania CPCD    /   Czytające przedszkola    /   Mądra szkoła czyta dzieciom     Drukuj

Patroni Honorowi

kampanii czytania
 

Biblioteka Narodowa

 

Instytut Książki

 

Polski Komitet Olimpijski

 

Kampanię społeczną

„Cała Polska czyta dzieciom”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 Patronaty Fundacji

 

Projekt dla przedszkoli
„Magiczna moc bajek”
 

Fundacja Zaczytani.org

 


Mądra szkoła czyta dzieciom - dołącz do nas!
 
 
 

„Mądra szkoła czyta dzieciom” to nowa odsłona kampanii społecznej prowadzonej przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, tym razem adresowana do szkół. Jej celem jest zachęcenie dyrekcji szkół i nauczycieli do wprowadzenia codziennego czytania uczniom dla przyjemności do programu zajęć. 

Badania przeprowadzone przez Fundację potwierdzają, że codzienne czytanie dzieciom w szkole wpływa znacząco na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród uczniów. Fundacja wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej o włączenie codziennego czytania uczniom do programów wszystkich szkół i przedszkoli. Jest to szczególnie ważne wobec spadku umiejętności językowych dzieci i młodzieży oraz spadku czytelnictwa. Unia Europejska podjęła już walkę z analfabetyzmem – 74 mln jej obywateli ma problemy ze zrozumieniem języka i czytaniem - gdyż niskie kompetencje językowe obniżają jakość życia i hamują rozwój. 

Język jest podstawowym narzędziem myślenia, komunikacji z ludźmi i zdobywania wiedzy. Brak umiejętności językowych powoduje problemy w każdej dziedzinie życia – utrudnia zrozumienie informacji, porozumiewanie się, poszerzanie horyzontów umysłowych, zamyka możliwość wykonywania wielu zawodów. Istotna poprawa kompetencji  językowych jest możliwa dzięki czytaniu. Ponieważ większość dzieci w wieku szkolnym nie chce czytać, trzeba im czytać na głos, ale tak, by czytanie zawsze kojarzyło im się z przyjemnością, wybierając wspólnie ciekawe książki, czytając je z zaangażowaniem i nigdy nie traktując czytania uczniom na głos jako wstępu do odpytywania lub stawiania stopni.

Czytanie dzieciom to skuteczny sposób na wychowanie czytelnika – człowieka, który stale poszerza swą wiedzę i buduje mądrość, ma bowiem do czynienia z dorobkiem największych umysłów z różnych dziedzin i epok. Ludzie, którzy czytają, podejmują lepsze decyzje, mają szansę na lepszą pracę, lepsze relacje z ludźmi, a nawet na dłuższe życie. Jeśli chcemy, by dzieci wyrosły na mądrych, kulturalnych i samodzielnych ludzi – czytajmy im. Warto zacząć od urodzenia, gdyż fundamentem umiejętności językowych jest dobre osłuchanie się z bogatym i poprawnym językiem, jaki niesie tekst literacki – i nie zaprzestawać, gdy dziecko potrafi już czytać samo, gdyż samotne zmaganie się z tekstem jest dla niego przez długi czas zajęciem trudnym i zniechęcającym, zwłaszcza wobec konkurencji mediów elektronicznych. 

Dzieci, którym nikt nie czyta i z nimi nie rozmawia, rozpoczynają edukację bez podstawowej bazy, jaką jest bogate słownictwo i umiejętność myślenia. Już na początku szkoły ich szanse na sukces są ograniczone i z czasem maleją. Nie rozumieją tekstów i poleceń, nie potrafią się wypowiadać, nie mają motywacji do nauki, ich deficyty językowe przekładają się też na brak umiejętności społecznych i frustrację, co sprawia, że konflikty rozwiązują nie za pomocą słów, lecz przemocy.

Badania IPSOS z 2011 r. potwierdziły skuteczność kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” – 54% rodziców deklaruje, że regularnie czyta swym małym dzieciom. Pozostałe dzieci – jeśli nie czyta im się w domu ani w przedszkolu – rozpoczynają edukację bez podstawowej bazy, jaką jest bogate słownictwo i umiejętność myślenia. Już na początku ścieżki edukacyjnej ich szanse na osiągniecie sukcesu są ograniczone i z czasem maleją. Nie rozumieją tekstów i poleceń, nie potrafią się wypowiadać, nie mają motywacji do nauki, ich deficyty językowe przekładają się często na brak umiejętności społecznych i frustrację, co powoduje, że dzieci takie rozwiązują konflikty nie za pomocą słów, ale przemocy.

Badania OECD wykazały, że co piąty Polak, pomimo, że uczęszczał do szkoły, nie rozumie ulotki reklamowej czy instrukcji obsługi pralki.

Dlatego zachęcamy wszystkie szkoły, by włączyły się do kampanii „Mądra szkoła czyta dzieciom”. Realizowanie podstawy programowej bez rozwinięcia umiejętności językowych uczniów, to jak sianie ziarna na ubite klepisko. Na takim podłożu najlepsze ziarno nie wykiełkuje: dzieci słabo znające język nie rozwiną swego potencjału. Zadbajmy o rozwój kompetencji językowych uczniów, a okaże się, że nastąpi poprawa wyników ze wszystkich przedmiotów! Szkoły, które wprowadziły codzienne czytanie dzieciom przez nauczycieli, zaobserwowały wśród uczniów:

  • lepsze rozumienie tekstów i poleceń
  • łatwość wypowiedzi ustnych i pisemnych
  • lepszą zdolność koncentracji
  • skłonność do refleksji oraz myślenia krytycznego i przyczynowo-skutkowego
  • wzrost motywacji do działania i nauki 
  • poprawę relacji z kolegami i czytającymi nauczycielami
  • wzrost ilości wypożyczanych i czytanych samodzielnie książek
  • mniej zachowań aspołecznych

Do fundacyjnego programu „Czytające szkoły” przystąpiło już ponad 2720 szkół.

Dołącz do nich, bo „Mądra szkoła czyta dzieciom”!

 

Książki polecane do głośnego czytania: 
www.calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazki-polecane
 


Materiały do pobrania:
 

 Prezentacja o czytaniu - Mądra szkoła czyta dzieciom 2015
Wywiad z Ireną Koźmińską, Prezes Fundacji, przeprowadzony przez Annę Sańczuk
Wywiad z Ireną Koźmińską, Prezes Fundacji, przeprowadzony przez Annę Sańczuk (pełna wersja artykułu z czasopsima "Wysokie Obcasy")

List do Dyrektorów Szkół i Nauczycieli Szkolnych 

Korzyści z codziennego czytania dzieciom

Uniwersalne zasady codziennego czytania dzieciom
Raport z badania rezultatów Programów „Czytające Szkoły” i „Czytające Przedszkola” 
(wersja skrócona – 12 stron)
Raport z badania rezultatów Programów „Czytające Szkoły” i „Czytające Przedszkola” 
(wersja pełna – 211 stron)


 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Polityka prywatności
Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt graficzny strony: Anita Głowińska; wykonanie: InforpolNET