Jesteś tutaj    /   Aktualności    /   Polityka prywatności     Drukuj

Patroni Honorowi

kampanii czytania
 

Biblioteka Narodowa

 

Instytut Książki

 

Polski Komitet Olimpijski

 

Kampanię społeczną

„Cała Polska czyta dzieciom”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 Patronaty Fundacji

Ogólnopolski Cykl Pikników -  MyMamy.pl  
 

Film na podstawie książki 
A. Onichimowskiej „Dzień czekolady”

W kinach od 31 maja!
 

Fundacja Zaczytani.org

 


Regulamin przetwarzania danych/Polityka prywatności

Informacja o administratorze danych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom z siedzibą w Warszawie przy ul. Rosoła 44A; kod pocztowy 02-786; KRS: 00000 97051. Mogą się Państwo kontaktować się z nami w następujący sposób:

- listownie: ul. Rosoła 44, 02-786 Warszawa

- e-mailowo: fundacja@cpcd.pl

- telefonicznie: 22 648 38 91/92

Zasady przetwarzania danych

Jakie dane przetwarzamy?

- dane identyfikujące osobę fizyczną (imię i nazwisko, adres pocztowy i elektroniczny, numer telefonu, miejsce pracy, PESEL)

- dane niezbędne np. do realizacji darowizn, w tym numer rachunku lub karty płatniczej) lub do wygenerowania certyfikatu (np. funkcja/stanowisko) i in.

- dane o adresie internetowym (IP) komputera lub urządzenia, przy użyciu którego użytkownik odwiedza nasz serwis oraz o nazwie tego komputera lub urządzenia,

- dane o przeglądarce (programie), z której korzysta użytkownik i niektórych ustawieniach przeglądarki, oraz o systemie operacyjnym komputera lub urządzenia,

- dane o adresie serwisu (strony www) z którego nastąpiło przejście (przekierowanie) do naszego serwisu

- dane udostępniane przez narzędzie Google Analytics z włączonymi funkcjami reklamowymi, które obejmują m.in. raporty danych demograficznych i zainteresowań.

Po co potrzebne nam są dane osobowe?

Dane osobowe mogą zostać przez nas wykorzystane wyłącznie w celu:

- informowania o działaniach edukacyjno-promocyjnych przez nas prowadzonych

- zawarcia umowy, wystawienia faktury, sprzedaży naszych usług/produktów

- wysyłki materiałów edukacyjno-promocyjnych

- rejestracji i prowadzenia bazy osób zgłaszających się do współpracy z naszą Fundacją

- prowadzenia szkoleń i wykładów, również w wersji on-line

- wysyłki newslettera Fundacji 

- współpracy w ramach programów edukacyjnych, do których Państwo się zgłosili

- realizowania obowiązków księgowo-podatkowych

- pozyskiwania zgód na wykorzystanie wizerunku

- archiwizacji

Dane te nie będą udostępnione poza Fundację, chyba że realizacja Państwa zamówień bądź obowiązków prawnych Fundacji będzie wymagała skorzystania z usług podmiotów trzecich lub gdy poproszą nas o to organy mające do tego prawo np. sądy i policja.

W jaki sposób przetwarzamy pozyskane dane?

1. Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie objętym naszą współpracą:

- przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe, lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne  np. otrzymać karę od władz publicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO)

- na potrzeby bezpośredniego  kontaktu (również poprzez newsletter) przez czas trwania współpracy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes)

- gdy dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – do czasu wycofania tej zgody

- na potrzeby wykrywania nadużyć – zawiadamiania właściwych organów państwowych (zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

2. Żadne dane nie mogą być przetwarzane ani udostępnione bez podstawy prawnej. W przypadku konieczności pozyskania danych do umowy, kontaktu, wysyłki itp.,  będziemy prosić o wyrażenia takiej zgody.

3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli z Państwem współpracować. Możemy przekazywać dane wyłącznie:

-  upoważnionym przez nas osobom – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz upoważnionym przez nas podmiotom - np. naszym podwykonawcom realizującym usługi takie jak wysyłka newslettera czy prowadzenie wykładów, szkoleń, itp.

- innym odbiorcom danych, kiedy jest to niezbędne – np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, rejestratorom zamówionych usług np. domen, lub płatności elektronicznych

Podstawa prawna przetwarzania przez nas danych

- obowiązek prawny Fundacji

- realizacja zamówienia/umowy

- prawnie uzasadniony interes Fundacji

- zgoda wyrażona przez Państwa

Pliki Cookies – „Ciasteczka”

Pliki Cookies używane na naszych stronach służą do zapamiętania Państwa ustawień, zamówień oraz wypełnianych formularzy (tzw. autouzupełnianie). Dzięki nim strona działa sprawniej i nie muszą Państwo ponownie wpisywać już raz przekazanych informacji. Pliki Cookies nie przechowują danych osobowych, a jedynie zapamiętują Państwa preferencje. „Ciasteczka” zapisywane są na urządzeniu, z którego Państwo korzystają nawet po opuszczeniu strony.

Jak można się pozbyć zapisanych plików Cookies?  

W zależności od rodzaju przeglądarki, z której aktualnie Państwo korzystają, opcja usunięcia znajduje się zwykle w menu narzędzia, opcje internetowe, prywatność lub ustawieniu plików Cookies. Jeżeli będą mieli Państwo problem ze znalezieniem miejsca, w którym można usunąć zapisane pliki Cookies, na pewno szybko znajdą Państwo potrzebne informacje w internecie.  

Prywatność i bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najlepszą ochronę Państwa danych. Chronimy je zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosujemy zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne oraz proceduralne. Mają Państwo możliwość wyboru zakresu przetwarzania swoich danych. Na bieżąco informujemy o ich zbieraniu i przetwarzaniu np. w ramach rejestracji, przyjmowania zamówień, zgłoszeniu chęci otrzymywania newsletterów. W każdej chwili mogą Państwo wystąpić o możliwość wglądu oraz poprawienia swoich danych.

Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo również prawo do:

  1. informacji o celu zakresie i sposobie przetwarzanych danych
  2. dostępu oraz zmiany swoich danych
  3. żądania zaprzestania ich przetwarzania
  4. przeniesienie danych do innego administratora w zakresie określonym w art. 20 RODO
  5. sprostowania (poprawienie danych)
  6. ograniczenia przetwarzania – stosownie do złożonego wniosku

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależy np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez Państwa danych osobowych oraz od celu ich przetwarzania.

W tym celu prosimy o kontakt:

- listownie: ul. Rosoła 44, 02-786 Warszawa

- e-mailowo: fundacja@cpcd.pl

- telefonicznie: 22 648 38 91/92

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas swoich danych. W takim przypadku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych, z wyłączeniem sytuacji, w których istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które wg. prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów lub zachodzą podstawy do dochodzenia roszczeń.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mogą też Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o możliwości wprowadzenie zmian do Regulaminu przetwarzania danych i Polityki prywatności

W trosce o dostarczenie istotnych i czytelnych informacji o gromadzeniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych, niniejszy Regulamin przetwarzania danych/Polityka prywatności mogą być aktualizowane. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo nasz serwis internetowy.

 

 

Kalendarium kampanii
styczeń - sierpień 2019

Polecamy

Do czytania
od pierwszego dnia życia dziecka!

 

Drugi tom bestsellerowych opowiadań
o ważnych sprawach

15 opowiadań o tym,
co w życiu najważniejsze

 

Polska premiera
bestselleru "Goodnigt Moon"

Przygody Detektywa Blomkvista

Cytat miesiąca


 

Polityka prywatności
Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt graficzny strony: Anita Głowińska; wykonanie: InforpolNET