Jesteś tutaj    /   Konkurs im. Astrid Lindgren    /   IV edycja    /   Regulamin konkursu    Drukuj

Patroni Honorowi

kampanii czytania
 

Biblioteka Narodowa

 

Instytut Książki

 

Polski Komitet Olimpijski

 

Kampanię społeczną

„Cała Polska czyta dzieciom”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 Patronaty Fundacji

Ogólnopolski Cykl Pikników -  MyMamy.pl  
 

Film na podstawie książki 
A. Onichimowskiej „Dzień czekolady”

W kinach od 31 maja!
 

Fundacja Zaczytani.org

 


 

Fundacja „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” wraz  z Wydawnictwami: Literatura, Publicat oraz Stentor ogłasza III Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży organizowany pod patronatem literackim Polskiej Sekcji IBBY dzięki finansowemu wsparciu Grupy PZU.
 


Regulamin Konkursu:

1. W Konkursie mogą uczestniczyć autorzy pełnoletni

2. Konkurs dotyczy utworów w następujących kategoriach wiekowych: 

 • książka dla dzieci w wieku do 6 lat
 • książka dla dzieci w wieku 6 -10 lat
 • książka dla dzieci w wieku 10 - 14 lat

3. Forma książek dowolna: baśń, opowieść, powieść lub zbiór opowiadań; prozą; tematyka współczesna 

4. Objętość: od 1 do 8 arkuszy wydawniczych (1 arkusz-22 strony maszynopisu po 1800 znaków ze spacjami). 

5. Prosimy o przesyłanie prac pisanych czcionką Arial lub Times New Roman (wielkość co najmniej 11 punktów).

6. Prace wyłącznie tekstowe, dotychczas niepublikowane, niezgłoszone do druku lub oceny w wydawnictwach, nienagrodzone i niewyróżnione w innych konkursach; prace z ilustracjami nie będą rozpatrywane.

7. Prace konkursowe będzie oceniało Jury złożone ze znawców literatury dziecięcej oraz z przedstawicieli Fundacji. Jury przy ocenie prac będzie zwracało szczególną uwagę na to, czy praca konkursowa: 

 • jest adresowana do dziecka i nie zawiera kontekstów/fragmentów zrozumiałych wyłącznie dla dorosłych   
 • niesie ważne i ciekawe dla dziecka treści  
 • jest napisana piękną i poprawną polszczyzną
 • wyrabia gust estetyczny i dobry smak literacki
 • uczy racjonalnego myślenia, mądrości oraz zasad prawidłowej komunikacji między ludźmi 
 • niesie przesłanie szacunku wobec dziecka, innych istot, przyrody, kraju, prawa, tradycji oraz najważniejszych wartości ludzkich
 • rozwija umiejętność odróżniania dobra od zła, uczy rozwiązywania problemów i konfliktów 
 • unika stereotypów związanych z płcią, rasą, narodowością itp. 
 • chroni wrażliwość dziecka - nie wzbudza lęków i pesymizmu, unika przemocy 
 • buduje pozytywny stosunek do świata i ludzi, optymizm i wiarę w siebie  

8. Prace należy opatrzyć maksymalnie 2-wyrazowym godłem/hasłem (nie należy ich podpisywać swym nazwiskiem), podać kategorię wiekową dla jakiej tekst jest przeznaczony i wysłać w 3 egzemplarzach wraz z dołączoną do maszynopisów oddzielną, zaklejoną kopertą zawierającą dane Autora (godło, imię nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail) na adres: 

           Fundacja „ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom”
ul. Rosoła 44a, 02-786 Warszawa

          z dopiskiem: Konkurs im. Astrid Lindgren. 

9. Termin nadsyłania prac: do 30 września 2012 (wg daty stempla pocztowego).
Termin rozstrzygnięcia Konkursu – do 30 marca 2013r.

10. Prace niespełniające wymogów Regulaminu (np. zbyt długie) nie będą brały udziału w Konkursie.  

11. Maszynopisy nie będą zwracane.

12. Fundacja nie udziela informacji na temat ocen i recenzji Jury. Inne informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod numerem: 22 648 3891 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00) lub drogą mailową: e-mail: konkurs@cpcd.pl. 

13. Nagrody (dla każdej kategorii wiekowej oddzielnie):

1 nagroda - 15 000 PLN 

2 nagroda - 10 000 PLN

3 nagroda -  5 000 PLN

oraz Grand Prix Konkursu - rzeźba Pippi Pończoszanki podnoszącej konia, autorstwa Doroty Dziekiewicz-Pilich. Jury zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody w określonej kategorii.

14. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w formie książkowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo pierwodruku utworów zgłoszonych na Konkurs. Autorzy wyrażają zgodę na współpracę edytorską z Wydawcą.

 

 

Kalendarium kampanii
styczeń - sierpień 2019

Polecamy

Do czytania
od pierwszego dnia życia dziecka!

 

Drugi tom bestsellerowych opowiadań
o ważnych sprawach

15 opowiadań o tym,
co w życiu najważniejsze

 

Polska premiera
bestselleru "Goodnigt Moon"

Przygody Detektywa Blomkvista

Cytat miesiąca


 

Polityka prywatności
Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt graficzny strony: Anita Głowińska; wykonanie: InforpolNET