Jesteś tutaj    /   Magia czytania    /   Z dzieckiem w świat wartości    Drukuj

Patroni Honorowi

kampanii czytania
 

Biblioteka Narodowa

 

Instytut Książki

 

Polski Komitet Olimpijski

 

Kampanię społeczną

„Cała Polska czyta dzieciom”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 Patronaty Fundacji

 

Projekt dla przedszkoli
„Magiczna moc bajek”
 

Fundacja Zaczytani.org

 


 

"Znakomita książka napisana przez osoby nie tylko głową, ale i sercem zaangażowane w propagowanie idei "dobrego rozwoju" i tworzenia środowiska przyjaznego dziecku. Wielu rodziców i wielu nauczycieli dobrze wychowuje dzieci i dobrze je prowadzi ku wiedzy, ku samodzielnemu odkrywaniu świata, ku różnym umiejętnościom bardziej czy mniej przydatnym potem w życiu. Ci dobrzy rodzice i nauczyciele niejednokrotnie mają wątpliwości, stają przed trudnymi pytaniami, czasami o charakterze dylematów. Wśród nich najważniejszy jest ten, który dotyczy wizji dziecka oraz koncepcji jego wychowywania, także filozofii wychowania i kształcenia, jaką każdy z nas - dorosły "ma" w swej głowie, a niektórzy także w sercu. Podstawowe pytania dadzą się sprowadzić do następujących: czy to, co robię i to, czego nie robię jest dobre dla mojego dziecka, gdzie są granice mojej ingerencji, co oznacza swoboda i ile dawać jej dziecku? Ale najważniejszym pozostaje pytanie o to, DLACZEGO robię to, co robię czyli pytanie o WARTOŚCI, o to, co mnie - jako matkę, ojca, nauczyciela popycha w tym, a nie innym kierunku i pozwala mi uzasadniać podejmowane działania, jako dobre lub niedobre teraz i w przyszłości dla mego dziecka czy ucznia. 
Z każdej karty tej książki przebija szacunek dla dziecka jako istoty od początku swego życia niepowtarzalnej, unikatowej, idącej własną ścieżką rozwojową w swoim tempie ku celom przez siebie wyznaczanym. Ale nie idącą samotnie i nie we mgle. Są obok niego dorośli, szanujący autonomię dziecka, ale i dający mu niezbędne dla samodzielnych poszukiwań poczucie bezpieczeństwa, będący blisko, gdy trzeba, ale i umiejący się wycofać w sytuacjach próby dla dziecka, dorastający razem z nim, ale i chętnie uczący się świata od niego. 
Oprócz dorosłych są też WARTOŚCI - wartości ważne dla nich, czyniące ich zachowania i wobec dziecka i wobec wszystkich innych ludzi czystymi i przejrzystymi oraz powodujące, że dziecko widzi ich jako osoby spójne, "dobrze poskładane", czytelne i przewidywalne. Te wartości w dzisiejszym świecie to już nie tak, jak kiedyś dla żeglarzy morskie latarnie - wielkie punkty orientacyjne, to raczej świetliki, małe jasne punkty nie pozwalające się pogubić, ale jednocześnie nie narzucające wszystkim jednej drogi do jednego celu. Celów jest wiele i dróg jest wiele. Książka uwrażliwia nas na to i pokazuje czego potrzebuje dziecko, czego potrzebuje każdy człowiek, by mógł iść przez życie raz łatwiejszą, raz trudniejszą drogą, ale zawsze z nadzieją, że dojdzie do celu ważnego dla siebie.
To jest ważna książka dla mądrych i wrażliwych dorosłych, często pogubionych w dzisiejszym świecie - daje im nie tylko wskazówki, daje przede wszystkim wsparcie, upewnienie i nadzieję, że opierając swoje działania i kontakty z dzieckiem na wartościach sprzyjają jego dorastaniu i przekształcaniu się w szczęśliwą dorosłą osobę - ciekawą świata, ale i potrzebującą bliskości ludzi oraz umiejącą dawać to innym."
 
Prof. dr hab. Anna Brzezińska, psycholog 

 
"Moralność jest sztuką nakazywania swym myślom", napisał René Le Senne, francuski filozof i moralista. Pośród rozmaitych umiejętności, jakie zawsze były konieczne człowiekowi, gdyż należą one do jego ludzkiej istoty, były umiejętności moralne. Są on także niezbędne szczególnie współczesnemu pokoleniu, gdyż wraz z wrastającą dostępnością do coraz to nowych możliwości technicznych, jakie daje współczesna cywilizacja, jak komputer, Internet, telefon komórkowy, czy umiejętności językowe, często nie jest ono przygotowane do odpowiedzialnego z nich korzystania. Nie potrafi także poradzić sobie uczuciowo z całkowicie nowymi sytuacjami życiowymi, jakie rodzi współczesny rozwój świata. Dlatego należy się wdzięczność paniom Elżbiecie Olszewskiej i Irenie Koźmińskiej, które w swej książce ["Twoje dziecko potrzebuje wartości"] przypomniały znikające z naszego życia publicznego takie wartości i cnoty, jak honor, samodyscyplina, solidarność czy mądrość. By wartości te całkowicie nie zaniknęły konieczny jest w wychowaniu powrót do starej nauki cnót, w których ćwiczyły swoje dzieci pokolenia naszych dziadków. Wartości nie można nauczyć w sposób teoretyczny, lecz jedynie poprzez osobiste świadectwo i wprowadzanie dzieci w życie poprzez praktykę konkretnych doświadczeń, gdyż cnota jest wartością wypraktykowaną. Siłą książki Elżbiety Olszewskiej i Ireny Koźmińskiej jest właśnie ten jej praktyczny charakter. Autorki odwołując się do konkretnych doświadczeń, proponując rozmaite inscenizacje, ale także teoretyczną refleksję, pomagają rodzicom i wychowawcom nie tylko świadomie wprowadzać dzieci w świat wrażliwości moralnej i uczuciowej, lecz także uczyć je podejmowania właściwych decyzji. Bez tej nauki cnót nauka innych technicznych umiejętności może wręcz stać się niebezpieczna. Do czego bowiem może posłużyć Internet, czy telefon komórkowy pokazały nam naocznie ostatnie tragiczne zdarzenia w polskich szkołach. Mam nadzieję, że bardzo interesująca książka ["Twoje dziecko potrzebuje wartości"], nawiązująca do starej tradycji myślenia jako ćwiczenia duchowego, przyczyni się do powrotu w sferę wychowania jej podstawowego wymiaru, jakim jest praktyczna nauka cnót.
 
Prof. Tadeusz Gadacz, filozof 


"Ten wspaniały poradnik dla rodziców nie tylko przypomina nam o tym, jak ważne są wartości i jak łatwo się bez nich pogubić, ale też pokazuje, jak sprawić, aby wartości były żywe, praktykowane i dawały nam mocną podstawę do rozwoju i życia w zgodzie z nimi."
 
Elżbieta Nerwińska- dyrektor Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej 

 
"Wielokrotnie, szczególnie w ostatnim okresie, zastanawiamy się dlaczego tak wiele młodzieży stosuje przemoc, zachowuje się wulgarnie, niszczy urządzenia publiczne, lekceważąco, a nawet ordynarnie odzywa się do rodziców i starszych osób. Zastanawiamy się nad wprowadzeniem zaostrzonej dyscypliny do szkół. Program "0 tolerancji" musi być poprzedzony programem przyswojenia dzieciom, tym najmłodszym, norm postępowania, norm, które oparte są na wartościach takich, jakich szanowanie jest w społeczeństwie cywilizowanym niezbędne. Wielka zasługa pani Ireny Koźmińskiej i pani Elżbiety Olszewskiej za książkę, która jest wręcz niezbędnym elementarzem postępowania z dziećmi. Jeśli dziecko w pierwszych latach swojego życia i zbierania doświadczeń nie potrafi przyswoić szacunku dla innego, uczciwości, odpowiedzialności, odwagi, umiaru , sprawiedliwości, to nie będzie w stanie później w młodzieńczym i dorosłym życiu na tych wartościach opierać swojego postępowania. Dziecko w tym najwcześniejszym okresie musi poznać co to jest miłość, przyjaźń, szczęście ale także piękno, humor. To też wartości niezbędne w życiu. Książka ta jest też świadectwem dawanym przez Autorki. Miałem to szczęście, że jako rzecznik praw obywatelskich było mi dane współpracować z Autorkami. Uznawałem bowiem, że Ich podejście do problemów praw człowieka i danie na początku szansy dziecku jest najwłaściwsze. Bardzo polecam tę mądrą książkę każdemu rodzicowi i dziadkom."
 
Prof. Andrzej Zoll, prawnik

Polecamy

Drugi tom bestsellerowych opowiadań
o ważnych sprawach

15 opowiadań o tym,
co w życiu najważniejsze

 

Do czytania
od pierwszego dnia życia dziecka!

Polska premiera
bestselleru "Goodnigt Moon"

Cytat miesiąca

Czytać to bardziej żyć,
to żyć intensywniej. 

Carlos Ruiz Zafón, Cień wiatru
 

Polityka prywatności
Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt graficzny strony: Anita Głowińska; wykonanie: InforpolNET