Jesteś tutaj    /   Licencje, odpłatności    /   Zasady odpłatności za ocenę książek nadsyłanych do Fundacji     Drukuj

Kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” w roku Jubileuszu 15-lecia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 


Zasady odpłatności za ocenę książek nadsyłanych do Fundacji

Zasady odpłatności za ocenę książek nadsyłanych

 do Fundacji „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom”

                                          

W związku z rosnącym zainteresowaniem ze strony wydawnictw oraz autorów wprowadzeniem ich książek na listy tytułów rekomendowanych przez Fundację lub udzieleniem patronatu, a także z coraz większą liczbą książek nadsyłanych w tym celu do Fundacji uprzejmie informujemy, że decyzja o umieszczeniu książki na listach książek polecanych lub udzieleniu patronatu zależy od oceny, czy książka spełnia opracowane przez Fundację kryteria dobrej książki do czytania dziecku. W tym celu każda książka musi zostać przeczytana przez osoby podejmujące takie decyzje. Ponieważ jest to zajęcie bardzo pracochłonne i czasochłonne, przy obecnej skali próśb Fundacja wprowadza odpłatność za czytanie nadesłanych prac w zależności od liczby stron:

 do   50 stron               -  100 zł netto + 23% VAT   (do zapłacenia: 123 zł brutto)

 od   51 do 100 stron -  150 zł netto + 23% VAT   (do zapłacenia: 184,5 zł brutto)

 od 101 do 200 stron -  200 zł netto + 23% VAT   (do zapłacenia: 246 zł brutto)

 od 201 do 300 stron -  300 zł netto + 23% VAT   (do zapłacenia: 369 zł brutto)

 od 301 do 400 stron -  400 zł netto + 23% VAT   (do zapłacenia:  492 zł brutto)

Jednocześnie zastrzegamy, że przeczytanie przez Fundację książki nie jest jednoznaczne z przyznaniem patronatu lub wprowadzeniem jej na Złotą Listę lub do Przewodnika po dobrych książkach, jest natomiast warunkiem niezbędnym, by książka – o ile spełnia nasze kryteria – mogła się na tych listach pojawić. Decyzja, czy książka znajdzie się na Listach, zostanie podjęta w przeciągu 30 dni roboczych od dnia wniesienia opłaty za przeczytanie książki, pod warunkiem jednoczesnego dostarczenia lub przesłania jej do Fundacji. Przed wysłaniem książki do oceny sugerujemy zapoznanie się z fundacyjnymi kryteriami dobrej książki do czytania dzieciom, zamieszczonymi na stronie: www.calapolskaczytadzieciom.pl/kryteria. Jednocześnie informujemy, że Fundacja nie opiniuje książek i serii  edukacyjnych, podręczników, zeszytów ćwiczeń itp.

Osoby zainteresowane rekomendacją lub patronatem Fundacji prosimy o dokonanie przelewu odpowiedniej kwoty brutto (kwota netto + VAT) na konto: 97-11401010-0000-2650-1800-1003 (z tytułem przelewu: Złota Lista/ Przewodnik po dobrych książkach/Patronat) i przesłanie

na poniższy adres mailowy lub pocztowy Fundacji:

                            e-mail: fundacja@cpcd.pl 
                            Fundacja „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom”

                            ul. Rosoła 44a

                            02 -786 Warszawa
 

skanu lub kopii potwierdzenia przelewu oraz następujących informacji:

 -  Imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz kontakt telefoniczny i mailowy

 -  Autor książki

 -  Tytuł książki

 -  Liczba stron książki

 -  Rok wydania  lub planowany termin wydania

 -  Wydawnictwo

 -  Kwota i data wniesienia opłaty

 -  Dane do faktury w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres.

Kontakt telefoniczny do Fundacji: 22 648 3891 (92)

 

Zasady odpłatności za ocenę książek nadsyłanych do Fundacji „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” - do pobrania

Polecamy

25% rabatu na książki:
"Wszystkie dzieci są zdolne"
"Cyfrowa demencja"
"Poza dobrem i złem"

25% rabatu
na „Wychowywanie chłopców"
S. Biddulpha

Książka Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej pt. "Wychowanie przez czytanie"

PatronatyProjekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt graficzny strony: Anita Głowińska; wykonanie: InforpolNET