Jesteś tutaj    /   Licencje, odpłatności    /   Zasady przyznawania licencji na korzystanie ze znaków Fundacji    Drukuj

Kampanię „Cała Polska czyta dzieciom” w roku Jubileuszu 15-lecia dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 


Zasady przyznawania licencji na korzystanie ze znaków Fundacji

Zasady przyznawania licencji na korzystanie ze znaków Fundacji

Uprzejmie informujemy, że Wydawnictwa zainteresowane zamieszczeniem na okładkach lub wewnątrz publikowanych przez siebie książek:

A - znaku Złota Lista lub informacji o wpisaniu tytułu na Złotą Listę książek polecanych do czytania dzieciom przez Fundację „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom” (dotyczy książek już znajdujących się na Złotej Liście)

B - logotypu Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren (AL) przy drugim i kolejnych nakładach nagrodzonych i wyróżnionych  książek konkursowych

C - logotypu Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren z informacją o zaliczeniu książki do kategorii dostrzeżonych przez Jury Konkursu 

D - logo Fundacji lub informacji o patronacie Fundacji nad konkretną książką (co wymaga wcześniejszego przekazana tytułu do Fundacji do przeczytania i pozytywnego zaopiniowania. Zasady oceniania książek przez Fundację: http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/zasady-odplatnosci-za-ocene-ksiazek)

mogą otrzymać licencję na ich umieszczenie w swoich wydawnictwach po spełnieniu następujących warunków:
1. podpisaniu umowy licencyjnej z Fundacją
2. wniesieniu opłaty licencyjnej
3. przekazaniu Fundacji 10 gratisowych egzemplarzy książki z danego nakładu.

Opłata licencyjna za używanie:

- logo: Złotej Listy, Fundacji, Konkursu im. Astrid Lindgren* (przy drugim i kolejnych nakładach i dodrukach książek nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie)  

- informacji: o nagrodzie lub wyróżnieniu w Konkursie AL przy drugim i kolejnych nakładach tytułu,
o zaliczeniu do kategorii książek dostrzeżonych przez Jury Konkursu AL             
o patronacie Fundacji lub innej formie rekomendacji przez Fundację (np. wpisie na Złotą Listę)

zależna będzie od nakładu i stałej ceny rynkowej/okładkowej książki, do której doliczony jest VAT:

   A  - do 4500 egz. w ramach jednego nakładu/dodruku            
                     przy cenie do 27.99 zł za egzemplarz:  500 zł + 23% VAT

                        przy cenie od 28,00  za egzemplarz: 750 zł +23% VAT

     B  - od 4501 egz. do 9500 egz. w ramach jednego nakładu/dodruku   

                        przy cenie do 27.99 zł za egzemplarz: 800 zł + 23% VAT

                        przy cenie powyżej 28,00 zł za egzemplarz: 1000 zł +23% VAT

    C - od  9501 egz. do 19.500 w ramach jednego nakładu/dodruku   

            przy cenie do 27.99 zł za egzemplarz:  1200 zł +23% VAT
            przy cenie powyżej 28,00 zł za egzemplarz: 1600 zł +23% VAT

    D - od 19.501 egz. w ramach jednego nakładu/dodruku   

            przy cenie do 27.99 zł za egzemplarz:  1800 zł +23% VAT
            przy cenie powyżej 28,00 zł za egzemplarz: 2200 zł +23% VAT

Użycie logo Konkursu im. A. Lindgren wymaga jednoczesnego podania obok/na danym nośniku bezpłatnej informacji, że Konkurs jest realizowany przez Fundację „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom”. Za dodatkowe wykorzystanie logo Fundacji opłata wynosi 50% podanej stawki licencyjnej.

Podpisanie umowy i wniesienie opłaty licencyjnej upoważnia Wydawnictwa do informowania o wpisie tytułu na Złotą Listę, patronacie bądź innej formie rekomendacji przez Fundację także na ich stronach www, w ich materiałach informacyjno-promocyjnych oraz w innych miejscach, w których prowadzą promocję danego tytułu.

Jednocześnie informujemy, że wykorzystanie bez zgody Fundacji na okładkach i wewnątrz książek, na stronach internetowych wydawnictw lub w ich materiałach informacyjno-promocyjnych logotypów: Złotej Listy, Fundacji „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom” oraz Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren lub informacji powołujących się na Fundację i jej rekomendacje, jest w rozumieniu prawa wykorzystaniem cudzej marki do reklamowania własnego produktu. Powyższe znaki i informacje mogą być stosowane wyłącznie po zawarciu z Fundacją umowy licencyjnej.  

 

  Zasady przyznawania licencji na korzystanie ze znaków Fundacji - do pobrania

Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt graficzny strony: Anita Głowińska; wykonanie: InforpolNET