Jesteś tutaj    /   Zasady przyznawania licencji na korzystanie ze znaków Fundacji    Drukuj

Patroni Honorowi

kampanii czytania
 

 

Biblioteka Narodowa

 

Instytut Książki

 

Polski Komitet Olimpijski

 

 

Kampanię społeczną

„Cała Polska czyta dzieciom”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


Zasady przyznawania licencji na korzystanie ze znaków Fundacji

Zasady przyznawania licencji na korzystanie ze znaków Fundacji

Uprzejmie informujemy, że Wydawnictwa zainteresowane zamieszczeniem na okładkach lub wewnątrz publikowanych przez siebie książek i innych wydawnictw (bez względu na ich nośnik):

A – logotypu Złota Lista książek polecanych do czytania dzieciom przez Fundację „ABCXXI-
      Cała Polska czyta dzieciom” (dotyczy książek już znajdujących się na Złotej Liście)

B - logotypu Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren (AL) przy drugim i kolejnych
      nakładach nagrodzonych i wyróżnionych książek konkursowych

C - logo Fundacji

D - logo kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” oraz nazwy/ plakatu kampanii w roli logo

E - informacji o patronacie Fundacji nad konkretną książką (co wymaga wcześniejszego
      przekazana książki do przeczytania i pozytywnego zaopiniowania przez Fundację) 

mogą otrzymać licencję na ich umieszczenie w swoich wydawnictwach po spełnieniu następujących warunków:
                1. podpisaniu umowy licencyjnej z Fundacją
                2. wniesieniu opłaty licencyjnej
                3. przekazaniu Fundacji 10 gratisowych egzemplarzy książki z danego nakładu.

                                           Opłata licencyjna za używanie:

- logo: Złotej Listy, Fundacji „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom”, Konkursu im. A. Lindgren* (przy drugim i kolejnych nakładach/dodrukach książek nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie AL), kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, a także jej nazwy/plakatu w roli logo  

- informacji: o patronacie Fundacji lub innej formie rekomendacji przez Fundację zależna będzie od nakładu i ceny okładkowej książki, do której doliczony jest VAT:  

   A  - do 4500 egz. w ramach jednego nakładu/dodruku            
                     przy cenie do 27.99 zł za egzemplarz:  500 zł + 23% VAT

                       przy cenie od 28,00  za egzemplarz: 750 zł +23% VAT

     B  - od 4501 egz. do 9500 egz. w ramach jednego nakładu/dodruku   

                        przy cenie do 27.99 zł za egzemplarz: 800 zł + 23% VAT

                       przy cenie powyżej 28,00 zł za egzemplarz: 1000 zł +23% VAT

    C - od  9501 egz. do 19.500 w ramach jednego nakładu/dodruku   

przy cenie do 27.99 zł za egzemplarz:  1200 zł +23% VAT
           przy cenie powyżej 28,00 zł za egzemplarz: 1600 zł +23% VAT

    D - od 19.501 egz. w ramach jednego nakładu/dodruku   

           przy cenie do 27.99 zł za egzemplarz:  1800 zł +23% VAT
           przy cenie powyżej 28,00 zł za egzemplarz: 2200 zł +23% VAT

Podpisanie umowy i wniesienie opłaty licencyjnej upoważnia Wydawnictwa do informowania o wpisie tytułu na Złotą Listę, patronacie bądź innej formie rekomendacji przez Fundację także na ich stronach www, w ich materiałach informacyjno-promocyjnych oraz w innych miejscach, w których prowadzą promocję danej książki.

* Użycie logo Konkursu im. A. Lindgren wymaga jednoczesnego podania obok/na danym nośniku informacji, że Konkurs jest realizowany przez Fundację „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom”.

Jednocześnie informujemy, że wykorzystanie bez zgody Fundacji na okładkach i wewnątrz książek, na stronach internetowych wydawnictw lub w ich materiałach informacyjno-promocyjnych logotypów: Złotej Listy, Fundacji „ABCXXI-Cała Polska czyta dzieciom” oraz Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren lub informacji powołujących się na Fundację i jej rekomendacje, jest w rozumieniu prawa wykorzystaniem cudzej marki do reklamowania własnego produktu. Powyższe znaki i informacje mogą być stosowane wyłącznie po zawarciu z Fundacją umowy licencyjnej.  

Zasady wchodzą w życie z dniem 16.01.2017.  

 

  Zasady przyznawania licencji na korzystanie ze znaków Fundacji - do pobrania

Polityka prywatności
Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt graficzny strony: Anita Głowińska; wykonanie: InforpolNET